<---- PROSZE WYBRAĆ FILM


Numer: numeracja filmu w naszej wypożyczalni, najnowsze filmy są z najwyższym numerkiem czyli na końcu listy.

Tutuł: Oficjalny tytuł - przeważnie tłumaczony, w nawiasie tytuł oryginalny.